11 Haziran 2016 Cumartesi

Android Programlama: NumberPicker Dialog Oluşturma

Çok çeşitli dialog pencereleri oluşturulabilmektedir. Çeşitli örneklerden gördüklerimden yeniden derlediğim şekliyle en kolay yolu;
2016-06-12_01-22-29.png
 • Diolog penceresi için yeni bir layout oluşturun:
promts.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/layout_root"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Mesajınızı yazın ve değer seçin"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <EditText
    android:id="@+id/userInput"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

    <requestFocus />

  </EditText>
  <NumberPicker
    android:id="@+id/sayi11"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center" />

</LinearLayout>
 • Sonra activity_main.xml ana layoutumuzu oluşturulım:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Deger Şec" />

  <EditText
    android:id="@+id/editTextResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

  </EditText>

</LinearLayout>
 • Şimdi kodumuzu yazalım:
MainActivity.java
package com.example.okul.numberdeneme;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.NumberPicker;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  private Button button;
  private EditText editTextMainScreen;
  final Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    editTextMainScreen = (EditText) findViewById(R.id.editTextResult);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(context);
        View promptView = layoutInflater.inflate(R.layout.prompts, null);
        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context);
        alertDialogBuilder.setView(promptView);

        final EditText input = (EditText) promptView.findViewById(R.id.userInput);
        final NumberPicker np;
        np = (NumberPicker) promptView.findViewById(R.id.sayi11);
        np.setMinValue(10);
        np.setMaxValue(40);
        np.setWrapSelectorWheel(false);
         // Dialog penceresi ayarları
        alertDialogBuilder
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                // kulllanıcının girdiği değerlerin ana layouta aktarılması
                editTextMainScreen.setText(input.getText());
                button.setText(Integer.toString(np.getValue()));
              }
            })
            .setNegativeButton("Vazgec",
                new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog,  int id) {
                    dialog.cancel();
                  }
                });

        // alert dialog oluşturma
        AlertDialog alertD = alertDialogBuilder.create();
        alertD.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}
Bu örnekte diğer form nesnelerini de kullanılabilir. Nette çok örnek var ama bu kadar az ve öz olanı yok....

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder