28 Ocak 2018 Pazar

Dizin ve Dosya tarama (dirb)

dirb Web içerik tarayıcısıdır.  Mevcut ve/veya gizli Web nesnelerini tarar.Temel olarak, bir web sunucusuna karşı sözlük tabanlı bir saldırı(brute force) başlatıp yanıtı analiz ederek çalışır. DIRB ana amacı profesyonel web uygulaması denetiminde yardımcı olmaktır. Kali Linux araçlarındandır.
İndir
genel olarak bilgi almak için terminal penceresi açın ve ;
2018-01-28_22-56-34.png
dirb <url_base> [<wordlist_file (s)>] [options]

=============================================== NOTES ======================================================= =
 <url_base>: Taranacak taban URL. (Oturum devam ettirmek için -resume kullanın)
 <wordlist_file (s)>: kelime dosyalarının listesi. (Wordfile1, wordfile2, wordfile3 ...)

==========================================================================================================
 'n' -> Bir sonraki dizine gidin.
 'q' -> Taramayı durdurun. (Özgeçmiş için Tasarruf Durumu)
 'r' -> Kalan tarama istatistikleri.

=================================================== OPTIONS ==================================================
 -a <agent_string>: Özel USER_AGENT belirtin.
 -c <cookie_string>: HTTP isteği için bir tanımlama bilgisi ayarlayın.
 -f: NOT_FOUND (404) algılamanın hassas ayarlanması.
 -H <header_string>: HTTP isteğine özel bir üstbilgi ekleyin.
 -i: Büyük / küçük harfe duyarlı olmayan aramayı kullanın.
 -l: Bulunduğunda "Konum" başlığını bas.
 -N <nf_code>: Bu HTTP koduyla yanıtları yok sayın.
 -o <output_file>: Çıktıyı diske kaydedin.
 -p <proxy [: port]>: Bu proxy'yi kullanın. (Varsayılan bağlantı noktası 1080'dir)
 -P <proxy_username: proxy_password>: Proxy Kimlik Doğrulaması.
 -r: Yinelemeli arama yapmayın.
 -R: Etkileşimli özyineleme. (Her dizin için sorar)
 -S: Sessiz Mod. Test edilmiş kelimeleri gösterme. (Aptal terminaller için)
 -t: URL'lerde bitişik '/' zorlamayın.
 -u <kullanıcı adı: şifre>: HTTP Kimlik Doğrulaması.
 -v: NOT_FOUND sayfalarını da göster.
 -w: UYARI iletileri üzerinde durma.
 -X <extensions> / -x <exts_file>: Bu uzantıları içeren her kelimeyi ekleyin.
 -z <milisecs>: Aşırı Sel'e neden olmamak için milisaniye gecikme ekleyin.

ÖRNEKLER ===================================================================================================
dirb http:// url / dizin / (Basit Test)
dirb http:// url / -X .html ('.html' uzantılı test dosyaları)
dirb http:// url / /usr/share/dirb/wordlists/vulns/apache.txt (apache.txt wordlist ile sınama)
dirb https:// secure_url / (SSL ile Basit Sınama)
bir web sayfası taraması için aşağıdaki biçimlerden biri kullanılabilir;
dirb http://85.44.183.121/
dirb http://siteadi.com/
dirb http://www.siteadi.com/dizin1/
dirb http://www.siteadi.com/dizin2/
dirb http://www.siteadi.com/dizin3/
dirb http://192.168.1.15 / dvwa
Bu şekilde /usr/share/dirb/wordlists/common.txt adresindeki standart sözlüğü  kullanarak brute force denemesi yapar.
Eğer kendi wordlistlerinizin (sözlük) olduğu dosyalar varsa arama şekli;
dirb http://85.44.183.121/ wordlist.txt
dirb http://siteadi.com/ wordlist2.txt,wordlist2.txt
dirb http://www.siteadi.com/dizin1/  wordlist2.txt,wordlist2.txt
DIRB aracının kullandığı wordlist dosyaları;
ls -l /usr/share/dirb/wordlists/
kullanılabilir.
Genel Kullanım Örnekleri;
  • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
-r özyinelemeye izin verme.
-z milisaniye cinsinden gecimeye izin ver.
-N belirtilen HTTP kodunu yok say.
  • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o /tmp/sonuclar.output
  • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt > /tmp/sonuclar.output
- sonuçları bir dosyaya kaydetmek için.
  • proxychains dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 -S /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
- sessiz mod, iz bırakmadan tarama için.
proxychains:Proxychain açık kaynak kodlu bir yazılım olup GNU/Linux sistemlerde çalışmaktadır. proxychains komutuyla verilen herhangi bir aracın TCP üzerinden konfigürasyon dosyası üzerinde belirttiğimiz TOR ve/veya diğer SOCKS4, SOCKS5 or HTTP(S) proxyler üzerinden bağlantı sağlar.Konfigürasyonu için alltaki dosyaya gidip elimizdeki proxy server bağlantı bilgilerini alt alta ekliyoruz. Eklemek için [bağlantı_türü] [sunucu_ip] [port] sıralamasında dosyanın en altına ekliyoruz.  nano /etc/proxychains.conf

  • cd /usr/share/dirb/wordlists/vuln
- Bu dizin listelendiğinde  genellikle gizli nesneleri aramak için belirli sözcük listelerine sahiptir. Apache, ColdFusion, FatWire, ISS, JBoss, Oracle, SAP, Tomcat, WebLogic ve daha pek çok farklı web teknolojilerinde savunmasız nesnelerin anahtar kelimelerini içeren çok sayıda sözcük listesi bulunmaktadır. örneğin;

dirb http://siteadi.com /usr/share/dirb/wordlists/vulns/apache.txt

wordlist kaynakları1

wordlistkaynakları2

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder