12 Mayıs 2016 Perşembe

Flash Action Script 3.o Örnekler:44. Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek

  • Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek.
(MOUSE_MOVE üzerine gelme,
rastgele konum belirleme x ve y è Math.round(sayi) değeri tamsayıya yuvarlar.
Math.random()*500  0 ile 500 arasında bir sayı tutar.
var x1,y1:Number
nesnemc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,dene);
function dene(e:MouseEvent):void
{
         x1=Math.round(Math.random()*550);
         y1=Math.round(Math.random()*400);
         nesnemc.x=x1;
         nesnemc.y=y1;
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder