12 Mayıs 2016 Perşembe

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden Ok tuşlarına basıldığı yöne göre sahnede hareket eden nesne örneğini yapınız.

var deger:String = "";
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,git);
function git(e:Event):void
{
        if (deger=="yukari")
        {
                       topmc.y -=  1;
        }
        if (deger=="asagi")
        {
                       topmc.y +=  1;
        }
        if (deger=="sol")
        {
                       topmc.x -=  1;
        }
        if (deger=="sag")
        {
                       topmc.x +=  1;
        }
}

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,yonbul);
function yonbul(e:KeyboardEvent):void
{
        if (e.keyCode == Keyboard.UP)
        {
                       deger = "yukari";
        }
        if (e.keyCode == Keyboard.DOWN)
        {
                       deger = "asagi";
        }
        if (e.keyCode == Keyboard.LEFT)
        {
                       deger = "sol";
        }
        if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT)
        {
                       deger = "sag";
        }
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder