23 Aralık 2017 Cumartesi

Android Sistem Imajı Alma

Aşağıdaki komutlar için aşağıdaki cihaz ayarlarının çoğunun yapılmış olması gerekir.
  1. Cihaz Root’lu olmalı.
  2. Cihazdaki USB hata ayıklama açık olmalı. (adb bağlantısı için bu gerekli.)
not: cihazlara root atmak cihazı garanti dışı bırakır.
  • Cihaz Bölümlerini öğrenme(1.yol)
adb shell
cat /proc/partitions
  • Bölümlerin blok adlarını öğrenme(2.yol)
adb shell
ls -al /dev/block/platform/dw_mmc/by-name
  • 3.yol
adb remount
adb shell "su" "" "mount -o remount,rw /system"
adb push parted /system/bin/parted
adb shell
chmod 0755 /system/bin/parted
parted /dev/block/mmcblk0
print
  • imaj için bölüm tespitinden sonra
adb shell
su
dd if=/kayakbolumadi of=/hedefklsör/hedeftipi
örneğin:
adb shell
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p9 of=/sdcard/system.img
  • alınmış imajı mount etme
su -
mkdir -p /mnt/disk
mount -o loop yourImage.img /mnt/disk
cd /mnt/disk
ls -l

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder