18 Temmuz 2018 Çarşamba

cmd Network Komutları: Nbtstat

TCP/IP (NetBT) iletişim kuralı istatistikleri üzerinden NetBIOS'u, hem yerel, hem uzaktaki bilgisayarların NetBIOS ad tablolarını ve NetBIOS ad önbelleğini görüntüler. Nbtstat, NetBIOS ad önbelleğinin ve Windows Internet Ad Hizmeti'ne (WINS) kayıtlı adların yenilenmesine olanak verir. Komut satırına parametresiz olarak "nbtstat" veya "nbtstat /?" yazılırsa komutun yardım ekranı gelir.
nbtstat[-a UzakAd] [-A IPAdresi] [-c ] [-n ] [-r ] [-R ] [-RR ] [-s ] [-S ] [ZamanAralığı]
nbtstat -a UzaktakiAd: Makinanın IP adresi, NetBIOS İsim Tablosu ve o IP adresini kullanan MAC adresi görünür. Makinada birden fazla ağ adaptörü varsa hepsinin isim tablosu ekrana gelebilir. IP çakışmalarında nbtstat komutu kullanılarak çakışma yaşayan IP'yi hangi MAC adresinin kullandığı öğrenilebilir. Tekrar kullanıcının MAC adresi dönüyorsa çakışma yaşanmıyor demektir.
Yönetici haklarına sahip olmayan bir kullanıcının (power users dahil) nbtstat komutu için yeterli izni yoktur. Komut çalıştırılmak istendiğinde şu hata mesajı alınır: "Failed to access NetBT Driver - NetBT may not be loaded."
Herhangi bir sebeple (bilgilerine bakılan uzak makinede SP2 yüklü olması gibi) sorgudan cevap alınamıyorsa aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi "Ana bilgisayar bulunamadı" (Host not found) mesajı gelir.
nbtstat -A IPAdresi : Uzaktaki bilgisayarın IP adresiyle belirtilen (noktalı ondalık cinsinden) NetBIOS ad tablosunu görüntüler.
nbtstat -c : NETBIOS ad önbelleğinin içeriğini, NetBIOS adları tablosunu ve onların çözümlenmiş IP adreslerini görüntüler.
nbtstat -n : Yerel bilgisayarın NetBIOS ad tablosunu görüntüler. Kaydedildi (Registered) durumu, adın yayın veya WINS sunucusu aracılığıyla kayıtlı olduğunu gösterir..
nbtstat -r : NetBIOS ad çözümleme istatistiklerini görüntüler. WINS kullanmak için yapılandırılmış Windows XP veya Windows Server 2003 işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayarda, bu parametre çözümlenmiş ve yayın veya WINS aracılığıyla kaydedilmiş ad sayısını döndürür.
nbtstat -R : NetBIOS ad önbelleğinin içeriğini temizler ve Lmhosts dosyasından #PRE etiketli girişleri yeniden yükler.
nbtstat -RR : WINS sunucularıyla kayıtlı yerel bilgisayarın NetBIOS adlarını bırakır ve sonra yeniler.
nbtstat -s: Hedef IP adresini ada dönüştürmeyi deneyerek, NetBIOS istemci ve sunucu oturumlarını görüntüler.
nbtstat -S Aralık: Uzaktaki bilgisayarları yalnızca IP adreslerine göre listeleyerek NetBIOS istemci ve sunucu oturumlarını görüntüler.
Aralık: Her görüntüden sonra Aralık alanında belirtilen saniye süresince duraklayarak, seçili istatistikleri yeniden görüntüler. İstatistikleri yeniden görüntülemek için CTRL+C'ye basın. Bu parametre girilmezse, nbtstat geçerli yapılandırma bilgisini yalnızca bir kez yazdırır. Örneğin: NetBIOS oturum istatistiklerini IP adresine göre her iki saniyede bir görüntülemek için "nbtstat -S 2" yazılır.
Açıklamalar:
Nbtstat komut satırı parametreleri büyük/küçük harf duyarlıdır.
Aşağıdaki tablo, nbtstat tarafından oluşturulan sütun başlıklarını açıklamaktadır.
Input: Alınan bayt sayısı.
Output: Gönderilen bayt sayısı.
In/Out: Bağlantının bilgisayardan (giden) veya başka bir bilgisayardan yerel bilgisayara doğru (gelen) olduğu belirtilir.
Life(Yaşam): Bir ad tablosu önbellek girişinin temizlenmeden önce kalacağı süre.
Name(Ad): Bağlantıyla ilişkili yerel NetBIOS adı.
Remote Host(Ana Bil. Adresi): Uzaktaki bilgisayarla ilişkilendirilmiş ad veya IP adresi.
<20>: Onaltılığa dönüştürülmüş NetBIOS adının son baytı. Her NetBIOS adı 16 karakter uzunluğundadır. Aynı ad bilgisayarda yalnızca son baytla ayırt edilecek şekilde bir çok kez bulunabileceğinden, son baytın özel bir önemi vardır. Örneğin: <20> ASCII metinde bir boşluktur.
Type(Tür): Ad türü. Bir ad, ayrı bir ad veya bir grup adı olabilir.
Status: Uzaktaki bilgisayarda NetBIOS hizmetinin çalışıp (kayıtlı) çalışmadığını veya yinelenen bir bilgisayar adının aynı hizmete kayıtlı olduğunu (çakışma) belirtir.
State: NetBIOS bağlantılarının durumu.
Aşağıdaki tablo olası NetBIOS bağlantı durumlarını açıklar:
Connected: Oturum açıldı.
Associated: Bir bağlantı bitiş noktası oluşturuldu ve bir IP adresi ile ilişkilendirildi.
Listening: Bitiş noktası gelen bağlantılar için kullanılabilir.
Idle: Bu bitiş noktası açıldı ancak bağlantıları alamıyor.
Connecting: Oturum bağlantı aşamasındadır ve hedefin ad-IP adresi eşleştirmesi çözülmektedir.
Accepting: Bir gelen oturum halen kabul ediliyor ve kısa zamanda bağlanacak.
Reconnecting: Oturum (ilk denemede bağlanmakta başarısız olunmuşsa) yeniden bağlanmaya çalışıyor.
Outbound: Oturum bağlantı aşamasındadır ve TCP bağlantısı şu anda oluşturulmaktadır.
Inbound: Bir gelen oturumu bağlanma aşamasında.
Disconnecting: Bir oturumun bağlantısı kesiliyor.
Disconnected: Yerel bilgisayar bir bağlantı kesme isteği gönderdi ve uzaktaki bilgisayarın onayını bekliyor.
Bu komutlara birkaç örnek vermek gerekirse:
nbtstat –c = NETBIOS Cache’ini göstermektedir.
nbtstat –n = Cihazların üzerinde (Server) hangi servislerin kurulu olduğunu gösterir.
nbtstat –a [Server-Name] = Yazılan bilgisayar adı üzerindeki roleleri gösterir.
nbtstat –A [ip-address] = Yazılan ip adresi üzerindeki roleleri gösterir.
nbtstat –r = Ortamdaki bilgisayarlar broadcast yapılarak ya da WINS tarafından bulunarak listesi verilir.
nbtstat –R = Cache tablosunu temizler ve yeniden yükler.
nbtstat –RR = Silme talebini WINS Servera gönderir ve kendine ait kaydı siler ve sonra tekrar ekler.
NBTSTAT Servis Kodları :
<Computer_name> <00> = Workstation Service
<Computer_name> v<01> = Messenger Service
<Computer_name> <03> = Messenger Service
<Computer_name> <06> = Ras Server Service
<Computer_name> <20> = File Server Service
<Computer_name> <21> = Ras Client Service
<Computer_name> <BE> = Network Monitor Agent
<Computer_name> <BF> = Network Monitor Application
<Username> <03> = Messenger Service
<Domain> <00> = Domain Name
<Domain> <1B> = Domain Master Browser
<Domain> <1C> = Domain Controllers
<Domain> <1D> = Master Browser
<Domain> <1E> = Browser Service Elections
<INet~Service> <1C> = ISS
<IS~Computer_Name> <00> = IIS

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder