11 Mart 2015 Çarşamba

Access 2003 Veritabanı kullanarak Asp.Net Veri ekleme Silme Değiştirme ve Bulma İşlemleri Ders Notlarım

Örnek veritabanı;
Veritabani.mdb veliler tablosu
KimlikKuladSifreMailyasKay_tarCinsiyettckimlik
1Kulad1111112345@12.com1501.01.2013111111111111
2Kulad22222Qqaq@aa.com2501.02.2013022222222222
Tablodaki veri türleri tanımları;
Kimlik(birincil anahtar otomatik sayı), Kulad(metin 15 karakter), sifre(metin 10 karakter)mail(metin 100 karakter), yas(sayı), Kay_tar(tarih), cinsiyet(bit 0=bayan, 1=bay),tckimlik(metin 11 karakter)
veritabaniislemleri
Öğrenme amaçlı hazırlanan Örnekte Her işlem bir butona atanmıştır.
Visual Studio 2010 Access Veritabanı İşlemleri
using System.Data;
using System.Data.OleDb;//bu kütüphaneler programa eklenecek
  • Tablo oluşturma:
protected void tabloolustur_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));//veritabanı dosya bağlantısı
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(
“create table veliler(kimlik autoincrement, kulad text(15),sifre text(10),mail text(100),yas integer,kay_tar datetime,cinsiyet bit,tckimlik text(11))”, baglanti);//tablo olştur kodu
baglanti.Open();//İşlemleri Başlat
tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
  • Tablo Silme:
protected void tablosil_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“drop table veliler”, baglanti);
baglanti.Open();
tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
  • Tabloya veri ekleme:
protected void tabloyakul1ekle_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“insert into veliler(kulad,sifre,mail,yas,kay_tar,cinsiyet,tckimlik) values (‘kulad1′,’1111′,’12345@12.com’,15,’01.01.2013′,true,’11111111111′)”, baglanti);
baglanti.Open();
tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
  • Tabloyu Listele:
protected void tabloyulistele_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler”, baglanti);
baglanti.Open();
OleDbDataReader tabloylaislemyap = tabloyabaglan.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = tabloylaislemyap;
GridView1.DataBind();
baglanti.Close();
}
  • Şarta Göre Listele:
protected void kulad2olanlistele_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where kulad=’kulad2′”, baglanti);
//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where mail like ‘%12%'”, baglanti);
//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where kay_tar>=#05/01/2012# and yas<=25″, baglanti);
//
baglanti.Open();
OleDbDataReader tabloylaislemyap = tabloyabaglan.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = tabloylaislemyap;
GridView1.DataBind();
baglanti.Close();
}
  • Tablodaki verileri Silme;
protected void tablodanverisil_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“delete from veliler”, baglanti);
//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where kulad=’kulad2′”, baglanti);
//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where mail like ‘%12%'”, baglanti);
//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where kay_tar>=#05/01/2012# and yas<=25″, baglanti);
baglanti.Open();
tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
  • Tablodaki verileri değiştirme;
protected void tablodanverisil_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));
OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Update ogrenci set bolum_id=2,bolum_ad=’pazarlama’ where adi=’Ahmet’ and Soyadi=’yilmaz’”, baglanti);
baglanti.Open();
tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder