11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.NET ve MySQL İle Gridview Sütunlarını Belirleme ve Veritabanından Durumlarına Göre Doldurma, TemplateField Oluşturma, Seçilen Duruma Göre Silme, Güncelleme, Yeni Kayıt ve Düzenleme İşlemleri. 4

Bir Önceki Dersteki GridView nesnesi hazırlandıktan sonra Daha Önce kodlarını yazmadığımız Update, Delete, Add butonlarının işlevlerini yazalım.
  • GridView122.DataKeys[e.RowIndex].Value; kodu değer alabilmesi için  GridView nesnesinin kodunda DataKeyNames=”alanno”  olması gerekir.
  • GridView son hali;(bir önceki dersten farklı olarak sadece kırmızı ile yazdığım kısım eklenecek );
<asp:GridView ID=”GridView122″ runat=”server” ShowFooter=”True”DataKeyNames=”alanno”
onrowcancelingedit=”GridView122_RowCancelingEdit”
onrowediting=”GridView122_RowEditing”
onrowupdating=”GridView122_RowUpdating”
onrowdeleting=”GridView122_RowDeleting” AutoGenerateColumns=”False”
onrowcommand=”GridView122_RowCommand”> şeklinde olmalıdır.
  • Güncelleme Kodu;
protected void GridView122_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
//*** txtEditAlanKod ***//
TextBox txtEditAlanKod = (TextBox)GridView122.Rows[e.RowIndex].FindControl(“txtEditAlanKod”);
//*** txtEditAlanAdi ***//
TextBox txtEditAlanAdi = (TextBox)GridView122.Rows[e.RowIndex].FindControl(“txtEditAlanAdi”);
//*** txtEditDalAdi ***//
TextBox txtEditDalAdi = (TextBox)GridView122.Rows[e.RowIndex].FindControl(“txtEditDalAdi”);
//*** txtEditDalSefi ***//
TextBox txtEditDalSefi = (TextBox)GridView122.Rows[e.RowIndex].FindControl(“txtEditDalSefi”);
String strSQL;
strSQL = “UPDATE alandal SET” +
” kod= ” + txtEditAlanKod.Text +
” ,alan = ‘” + txtEditAlanAdi.Text + “‘ ” +
” ,dal = ‘” + txtEditDalAdi.Text + “‘ ” +
” ,sef = ‘” + txtEditDalSefi.Text + “‘ ” +
” WHERE alanno = ” + Convert.ToString(GridView122.DataKeys[e.RowIndex].Value);
sqlkomut = new MySqlCommand(strSQL, baglanti);
sqlkomut.ExecuteNonQuery();
GridView122.EditIndex = -1;
GridView122.ShowFooter = true;
gridviewdoldur();
}
  • Silme Kodu;
protected void GridView122_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
{
String strSQL;
strSQL = “DELETE FROM alandal WHERE alanno = ” + GridView122.DataKeys[e.RowIndex].Value;
sqlkomut = new MySqlCommand(strSQL, baglanti);
sqlkomut.ExecuteNonQuery();
GridView122.EditIndex = -1;
gridviewdoldur();
}
  • Ekleme Kodu;
protected void GridView122_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == “Add”)
{
//*** txtAddAlanKod ***//
TextBox txtAddAlanKod = (TextBox)GridView122.FooterRow.FindControl(“txtAddAlanKod”);
//*** txtAddAlanAdi ***//
TextBox txtAddAlanAdi = (TextBox)GridView122.FooterRow.FindControl(“txtAddAlanAdi”);
//*** txtAddDalAdi ***//
TextBox txtAddDalAdi = (TextBox)GridView122.FooterRow.FindControl(“txtAddDalAdi”);
//*** txtAddDalSefi ***//
TextBox txtAddDalSefi = (TextBox)GridView122.FooterRow.FindControl(“txtAddDalSefi”);
String strSQL;
strSQL = “INSERT INTO alandal (kod,alan,dal,sef) ” +
” VALUES (” + txtAddAlanKod.Text + “,'” + txtAddAlanAdi.Text + “‘ ” +
” ,'” + txtAddDalAdi.Text + “‘,'” + txtAddDalSefi.Text + “‘) “;
sqlkomut = new MySqlCommand(strSQL, baglanti);
sqlkomut.ExecuteNonQuery();
gridviewdoldur();
}
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder