11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.Net ile Webde Güvenlik Kodu Oluşturma

Site girişlerinde bulunan makrolardan korunmak amacıyla yapılan güvenlik kodları nasıl oluşuyor? Resim halinde görünen bu kod her defasında nasıl değişiyor? Bunla ilgili kodu daha önce bulmuştum ama aldığım linki kaybettim. Pcyi karıştırırken buldum. Tekrar kaybetmeden buraya koyalım da sonra bulabilelim dedim.  Linki yazamıyorum çünkü kaybetmişim  ama kodu yazan arkadaş görür de bana ulaşırsa linkini de buraya eklerim.
Çalışmadaki dosyalar;
  • guvenlikkod.jpg
guvenlikkod  Başka bir resimde olabilir. Zemin olarak kullanılacak
  • guvenlikkodu.aspx içeriği; Zaten boş bir şey yazmadık.
<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”guvenlikkodu.aspx.cs” Inherits=”Default2″ %>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head runat=”server”>
<title></title>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
</div>
</form>
</body>
</html>
  • guvenlikkodu.aspx.cs dosyasının içeriği
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Drawing.Text;
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Bitmap ArkaPlanImage = new Bitmap(Server.MapPath(“guvenlikkod.jpg”));
Graphics GuvenlikKodu = Graphics.FromImage(ArkaPlanImage);
GuvenlikKodu.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
Random RastGele=new Random();
string Kodumuz=Convert.ToString(RastGele.Next(10000,99999)); //tutulacak sayı aralığı
GuvenlikKodu.DrawString(Kodumuz,new Font(“Monotype corsiva”,45,FontStyle.Italic),SystemBrushes.WindowText,new Point(10,3));//buralarda ki değişiklikler ile görüntü ve konumunu değiştirebilirsiniz.
Response.ContentType=”image/jpeg”;
ArkaPlanImage.Save(Response.OutputStream,ImageFormat.Gif);
GuvenlikKodu.Dispose();
ArkaPlanImage.Dispose();
}
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder