11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.Net ile XML Dosyası Oluşturma -1

XML genel amaçlı etiket tabanlı dildir. XML ile uygulamalar arasında veri aktarmak ve saklamak için çok kolaydır. HTML dilinin, bir alt kümesidir SGML (Standard Generalized Markup Language). XML platformdan bağımsız bir dildir. XML biçimlendirilmiş bilgileri herhangi bir platformda (İşletim Sistemleri) kullanılabilir. XML kendini tanımlayan bir dildir ve içerdiği bilgileri belirlemek için verilerin yanı sıra kuralları verir.
XML bünyesindeki veriyi biçimlendirmek için XSL ve CSS gibi çeşitli biçimlendiriciler kullanılır ve bunlar servera gelmeden dönüşüm sağlayarak serverın üzerine düşen yükü azaltırlar.
XML dosyaları veri içeren etiketlerden oluşur. Genellikle başlangıç ​​etiketi ve bitiş etiketi verileri tutmak için kullanılır. Bir XML etiket adı “Başlık” oluşturmak istiyorsanız Örneğin, başlangıç ​​etiketi gibi <Baslik> ve bitiş etiketi gibi </ Baslik> . Siz bu etiketler arasına bilgi doldurabilirsiniz.
 <Baslik> Başlık İçerik </ Baslik>
Bir XML dosyası oluştururken, bazı önemli noktaları hatırlamak zorundayız:
* XML küçük harfe duyarlıdır
 <Baslik> <baslik> olarak aynı değildir .
* Etiketler açıldıkları bu ters sırada kapatılmalıdır
 Burada <birinci etiket> <ikinci etiket> Veri </ ikinci etiket> </ birinci etiket>
Örnek XML Dosya
<?xml version=”1.0″?>
<!–Kullanıcı Bilgileri Detayları Raporu–>
<uyeler>
 <uye id="1">
   <ad>A</ad>
   <soyad>B</soyad>
 </uye>
 <uye id="2">
   <ad>C</ad>
   <soyad>D</soyad>
 </uye>
 <uye id="5">
   <ad>E</ad>
   <soyad>F</soyad>
 </uye>
 <uye id="8">
   <ad>G</ad>
   <soyad>H</soyad>
 </uye>
</uyeler>
Sonuç olarak Bir Asp.Net Web Site oluşturunuz. Ve xmlolustur.aspx isimli bir sayfa oluşturdum. Sayfa içine bir adet buton ve bir adet label yerleştirdim. Ana dosyaların bulunduğu klasörde xml adında bir klasör oluşturdum. Butona tıklayarak aşağıdaki kodu yazdım.
xmlresim1
using System.Xml;
using System.IO;//Bu namespaceleri mutlaka ekleyin.
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!File.Exists(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”)))//dosya yoksa
{
try
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”), null);//ilk parametre dosyanın oluşturulacağı yol, ikinci parametre encoding dil kodlama
xmlolustur.WriteStartDocument();//xml içinde element oluşturma işlemine başlandı
xmlolustur.WriteComment(“Kullanıcı Bilgileri Detayları Raporu”);//dosya içine bir açıklama satırı eklendi
xmlolustur.WriteStartElement(“Rapor”);//bir etiket oluşturduk
xmlolustur.WriteEndDocument();//element oluşturma işlemi bitti
Label1.Text = “Dosya Oluşturuldu”;
xmlolustur.Close();//dosya oluşturuldu ve işlemler tamamlandı
}
catch {
Label1.Text = “Dosyada Hata oldu. Lütfen Tekrar Deneyin”;
}
}
}
Böylece Xml Dosyası Oluşmuş oldu. Bir Sonraki Konuda Dosyaya yazma ve Listleme İşlemlerini yapacağız.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder