11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.NET İle BOT Yapımı (Sayfa Başlığını Çekme)

Sayfada iki etiket arasını çekebilirsiniz. Önce basit olan <title> etiketleri arasını çekelim. Sayfaya 2 adet textbox, 1 tane de button yerleştirelim.
  • Oluşan vericekme1.aspx sayfasının kodları;
<br />
Adres:Http://<asp:TextBox ID=”txtAdresBilgisi” runat=”server” Height=”16px”
Width=”289px”></asp:TextBox>
<br />
Başlık Bilgisi:<asp:TextBox ID=”txtGelenVeri” runat=”server” Height=”21px”
Width=”448px”></asp:TextBox>
<br />
<asp:Button ID=”btnVeriCek” runat=”server” onclick=”btnVeriCek_Click”
Text=”Veri ÇEK” />
botbaslikcek
  • vericekme1.aspx.cs sayfasının kod bölümünde bazı namespaceler mutlaka eklenmeli;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Net;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Text;// bu namespacelerden eksik olanları ekleyin.
// daha sonra butona tıkladığınızda oluşan btnVeriCek_Click olayındaki kodlar şöyle olacak.
protected void btnVeriCek_Click(object sender, EventArgs e)
{
string adresal = “http:// + txtAdresBilgisi.Text;// adres bilgisinde http:// olmadığını düşüdük varsa silerek yazın ve ya kontrol kodları ekleyin
WebResponse GelenCevap;
WebRequest adresistegi = HttpWebRequest.Create(adresal);
GelenCevap = adresistegi.GetResponse();
StreamReader SayfaKaynakBilgisi = new StreamReader(GelenCevap.GetResponseStream(), Encoding.GetEncoding(“utf-8″));//dil problemi olmaması için sayfaların kaynak kodundan kullandığı sistemi öğrenin ve yazın Encoding.GetEncoding(“ISO-8859-1″) kaynak kodu alma
string kaynakbilgiyial = SayfaKaynakBilgisi.ReadToEnd();
int titlebaslangic = kaynakbilgiyial.IndexOf(“<title>”) + 7;//Kaynak kod içinden başlık kısmını arama
int titlebitis = kaynakbilgiyial.Substring(titlebaslangic).IndexOf(“</title>”);
txtGelenVeri.Text = kaynakbilgiyial.Substring(titlebaslangic, titlebitis);// iki etiket arasında kalan kısmı text kutusunda yazdırdık.
}
Sonuç olarak BOT işleminde kullanacağınız sayfaya göre alınan etiket bilgisini istediğiniz gibi değiştirerek ve ya geliştirerek değişik işlemler yapılabilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder