11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.NET ve MySQL İle Gridview Doldurma-1

Öncelikle Bilgisayarınıza MySQL indirip kurun. PhpMyAdmin indirip IIS ayarlarını yapın ve istediğiniz bir veritabanını oluşturun. Bu işlemlerin detaylı anlatımı için tıklayın. Projenizin isminin üzerinde sağ tıklayarak Add Reference bölümünden MySQL kütüphanelerini sayfaya referans olarak ekleyin. Referans ekleme için bir önceki konuda resimli olarak anlatmıştım. Eğer MySQL istemezseniz önceki konulardaki Access veya SQL bağlantı metodlarını da kullanabilirsiniz.
Sonrasında sayfaya bir adet gridview ekleyin.
gridview1
gridview1.aspx.cs kodu;
bu kütüphaneleri sayfanızın koduna ekleyiniz.
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using MySql.Data;//proje adına sag tıklayarak Add Reference seçeneğinden .NET sekmesinden MySQL.Data eklenecek.
public partial class gridview1 : System.Web.UI.Page
{
MySqlConnection baglanti;
MySqlCommand sqlkomut;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
baglantifonk();//sayfa yüklendiğinde gridview dolsun
if (!Page.IsPostBack)
{
GridView122.ShowFooter = true;//yeni ekle satırı görünsün,ileride dolacak
gridviewdoldur();
}
}
protected void baglantifonk()//programı sadeleştirmek için MySQL bağlantı kodlarını fonksiyon olarak yazdık.
{
String baglantistringi;
baglantistringi = “Server=localhost;User Id=root; Password=66666640; Database=yogaltveri; Pooling=false”;
baglanti = new MySqlConnection(baglantistringi);
baglanti.Open();
}
protected void gridviewdoldur()//programı sadeleştirmek için gridview doldurma kodlarını fonksiyon olarak yazdık.
{
String strSQL;
strSQL = “SELECT alanno,kod,alan,dal,sef FROM alandal “;
MySqlDataReader dtReader;
sqlkomut = new MySqlCommand(strSQL, baglanti);
dtReader = sqlkomut.ExecuteReader();
GridView122.DataSource = dtReader;
GridView122.DataBind();
dtReader.Close();
dtReader = null;
}
protected void Page_UnLoad()
{
baglanti.Close();//Sayfa kapatıldığında MySQL bağlantısını sonlandır
baglanti = null;
}
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder