11 Mart 2015 Çarşamba

Asp.NET ve MySQL İle Gridview Sütunlarını Belirleme ve Veritabanından Durumlarına Göre Doldurma, TemplateField Oluşturma 3

Hazırlanıyor. Daha Önce Anlatılan 2 konunun devamı olarak anlatılacaktır. Nette buraya kadar döküman bulunuyor fakat burdan sonra çok fazla türkçe kaynak yok. Benim yaptığım örnekte ileri aşamalarda GridView içine bir nesne ekleyip nesneleri veritabanı ile ilişkilendirecez. Şimdi basit olarak Gridview nesnesinin  AutoGenerateColumns=”False”  yapalım. Artık veritabanından otomatik tabloları almaz. Bundan sonra alınacak alanları biz seçeceğiz.
GridView içinde kullanılan etiketlerin amacı;
<Columns> <!–kendi ekleyeceğimiz sütunlar bu etiket arasında olacak –>
<asp:TemplateField HeaderText=”Alan No”><!–ilk sutun ve adı  3 ayrı bölümden oluşur–>
<ItemTemplate><!–normaldeki liste; ilk sutun bu alanlara diğer asp nesneleri eklenip ilişkilendirilebilir–>
<asp:Label id=”lblAlanNo” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alanno”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate><!–Edit butonuna basıldığında görünecek liste halinde ilk sutun bu alanlara diğer asp nesneleri eklenip ilişkilendirilebilir –>
<asp:TextBox id=”txtEditAlanNo” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alanno”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate><!–en alttaki boş sutunda görünecek liste halinde ilk sutun bu alanlara diğer asp nesneleri eklenip ilişkilendirilebilir –>
<asp:TextBox id=”txtAddAlanNo” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<!–her sutun için bir template field oluşturup istenen alanların istenen nesnelerde olmasını sağladık.–>
</Columns>
yukarıdaki gibi istenen nesneleri bu alnlara yerleştirebiliyoruz.
Birde ileride GridView verilerine ulaşmak için anahtar alan için DataKeyNames=”alanno” eklemek gerekiyor.
GridView Nesnemizin kodları;
<asp:GridView ID=”GridView122″ runat=”server” ShowFooter=”True” DataKeyNames=”alanno”
onrowcancelingedit=”GridView122_RowCancelingEdit”
onrowediting=”GridView122_RowEditing”
onrowupdating=”GridView122_RowUpdating”
onrowdeleting=”GridView122_RowDeleting” AutoGenerateColumns=”False”>
<Columns>
<asp:TemplateField HeaderText=”Alan No”>
<ItemTemplate>
<asp:Label id=”lblAlanNo” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alanno”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id=”txtEditAlanNo” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alanno”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate>
<asp:TextBox id=”txtAddAlanNo” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:TemplateField HeaderText=”Alan Kod”>
<ItemTemplate>
<asp:Label id=”lblAlanKod” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.kod”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id=”txtEditAlanKod” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.kod”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate>
<asp:TextBox id=”txtAddAlanKod” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:TemplateField HeaderText=”Alan Adı”>
<ItemTemplate>
<asp:Label id=”lblAlanAdi” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alan”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id=”txtEditAlanAdi” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.alan”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate>
<asp:TextBox id=”txtAddAlanAdi” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:TemplateField HeaderText=”Dal Adı”>
<ItemTemplate>
<asp:Label id=”lblDalAdi” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.dal”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id=”txtEditDalAdi” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.dal”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate>
<asp:TextBox id=”txtAddDalAdi” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:TemplateField HeaderText=”Dal Şefi”>
<ItemTemplate>
<asp:Label id=”lblAlanDalSefi” runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.sef”) %>’></asp:Label>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id=”txtEditDalSefi” size=”5″ runat=”server” Text='<%# DataBinder.Eval(Container, “DataItem.sef”) %>’></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
<FooterTemplate>
<asp:TextBox id=”txtAddDalSefi” size=”5″ runat=”server”></asp:TextBox>
<asp:Button id=”btnAdd” runat=”server” Text=”Add” CommandName=”Add”></asp:Button>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:CommandField HeaderText=”Düzenle” ShowEditButton=”True” />
<asp:CommandField HeaderText=”Satır Sil” ShowDeleteButton=”True” />
</Columns>
</asp:GridView>
en anlaşılır olanı bana göre kod ama isterseniz bunları aşağıdaki şekilleri takip ederek de yapabilirsiniz;
1.gridview6
2.gridview7
3.gridview8bu alanların eksik kodları ileriki zamanlarda ve bir önceki konuda anlatmıştıkç
4.gridview9
5.gridview10
6. gridview11

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder