10 Mart 2015 Salı

Asp.NET İle XML Dosyasında Filtreleme ve Arama İşlemleri, Sonuçları Başka Bir XML Dosyaya Yazma ve Gridview Nesnesinde Gösterme -4

Asp.NET İle XML Dosyasında Filtreleme ve Arama İşlemleri, Sonuçları Başka Bir XML Dosyaya Yazma ve Gridview Nesnesinde Gösterme için daha önce anlatılan XML konularını ve Örneklerini yapmış olmakta fayda var(123). Bu örneklerin devamı olarak aşağıdaki örneği XML belge içinde arama veya filtreleme işleri için kullanabilirsiniz.
Önce yeni bir  Asp.Net Websitesi oluşturun oluşturulan web Sayfasına bir adet buton, bir adet gridview nesnesi ekledim.xmlfiltreleme1
  • xmlfiltre.aspx dosyasının içeriği;
<asp:Button ID=”Button1″ runat=”server” onclick=”Button1_Click” Text=”Button” />
<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”>
</asp:GridView>
  • xmlfiltre.aspx.cs dosyasının içeriği;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Xml;
//ilgili namespaceleri eklemeyi unutmayın
public partial class xmlfiltre : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlReader xmlFile;
xmlFile = XmlReader.Create(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”), new XmlReaderSettings());//xml dosyasına ulaştık
DataSet ds = new DataSet();//yeni bir dataset oluşturuldu
DataView dv;
ds.ReadXml(xmlFile);//dataset içine xml bilgileri alındı
dv = new DataView(ds.Tables[0], “Limit > = 3″, “KullaniciAdi”, DataViewRowState.CurrentRows);//data set içindeki verilerden şarta uyanlar dataviewe alındı
GridView1.DataSource = dv; //gridviewin veri kaynağı olarak data view belirlendi
GridView1.DataBind();//dataviewde bulunan veriler grid içineyazdırıldı.
dv.ToTable().WriteXml(Server.MapPath(“xml/sonuc.xml”));//Dataviewde bulunan veriler xml bir dosya içerisine aktarıldı.
}
}

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder